• Koszyk
    0

Regulamin 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STISKLEP.PL DLA KLIENTA DETALICZNEGO

I. FIRMA

Sklep internetowy działający pod adresem stisklep.pl (zwany dalej „Sklepem”) prowadzony jest przez firmę Stone Tower Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mostowej 11a, 61-854 Poznań, numer identyfikacji podatkowej NIP 972-091-76-94, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000146655.

II. KLIENT

Regulamin niniejszy reguluje zasady obsługi w Sklepie klienta detalicznego (zwanego dalej Klientem”) i nie obejmuje warunków współpracy z partnerami handlowymi (odbiorcami hurtowymi) firmy Stone Tower Investment  Sp. z o.o., posiadającymi indywidualne umowy o współpracy lub dokonującymi zakupów na odrębnych zasadach.

III. ZASADY DZIAŁANIA

1. Asortyment sklepu obejmuje produkty i usługi oferowane w firmie Stone Tower Investment Sp. z o.o.

2. Zamówienia przyjmowane są przez Internet, wg poniższej procedury:

a. Klient osobiście przygotowuje i następnie składa zamówienie w Sklepie.

b. System informatyczny Sklepu automatycznie generuje potwierdzenie złożenia zamówienia.

c. Za pośrednictwem poczty e-mail Sklep wysyła do Klienta wiadomość, potwierdzającą warunki realizacji zamówienia (dostępność asortymentu, przyznane rabaty, cena po rabacie). Wiadomość ta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

d. Zamówienie Klienta przekazane zostaje obsłudze Sklepu do realizacji.

3. Wszystkie ceny przedstawione na stronie sklepu internetowego zawierają podatek VAT i podane są w złotych polskich.

4. Ceny produktów oferowanych w Sklepie obowiązują do chwili zatwierdzenia nowego cennika, zgodnie z polityką ustalania cen obowiązującą w firmie Stone Tower Investment Sp. z o.o.

5. Ceną wiążącą jest cena podana w Ofercie, w rozumieniu punktu III.2.c.

6. Sklep internetowy STI działa na odrębnych zasadach promocyjnych. Sklep zastrzega sobie prawo przeprowadzania i odwoływania różnego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

7. Każdemu Klientowi dokonującemu zakupu za pośrednictwem Sklepu przysługuje rabat od cen katalogowych, udzielany na zasadach ogólnych, w wysokości wynikającej z aktualnej promocji. Gdyby Klient posiadał wyższy rabat w firmie Stone Tower Investment Sp. z o.o., udzielony mu na podstawie odrębnych ustaleń, zostanie to uwzględnione podczas realizacji zamówienia. Poszczególne rabaty nie podlegają sumowaniu.

8. Do wartości zamówionego towaru zostanie dołączony koszt jego dostarczenia. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się sumaryczna wartość zamówionych towarów oraz koszt ich wysyłki. Informacja o koszcie wysyłki pojawia się podczas wyboru przez Klienta sposobu doręczenia i formy płatności.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach przesyłek. Nie dotyczy to przesyłek towarów już zamówionych i będących w trakcie realizacji.

10. Dla prawidłowej realizacji zamówienia wymagane jest podanie przez Klienta numeru telefonu kontaktowego, na który pracownik Sklepu lub pracownik firmy kurierskiej będzie mógł zadzwonić w celu ustalenia szczegółów wykonania zamówienia.

11. Formy płatności i dostawy dostępne w Sklepie (płatność elektroniczna zostanie uruchomiona wkrótce):

a. Płatność gotówką przy dostawie kurierskiej lub pocztowej na adres podany przez Klienta.

b. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Stone Tower Investment Sp. z o.o.

c. Płatność kartą płatniczą przy dostawie kurierskiej lub pocztowej na adres podany przez Klienta - wyłącznie w przypadku, gdy taką możliwość oferuje kurier lub listonosz (zastępuje płatność gotówką).

d. Płatność kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w siedzibie Stone Tower Investment Sp. z o.o. (zastępuje płatność gotówką).

e. Płatność przelewem bankowym przed dostawą na adres podany przez Klienta.

f. Płatność przelewem bankowym przed wysyłką do siedziby Stone Tower Investment Sp. z o.o..

g. Płatność elektroniczna przed dostawą na adres podany przez Klienta.

h. Płatność elektroniczna przed wysyłką do siedziby Stone Tower Investment Sp. z o.o..

12. Rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia, w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności:

a. Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki – realizacja rozpocznie się po otrzymaniu zamówienia Klienta przez obsługę Sklepu.

b. Płatność przelewem bankowym – realizacja rozpocznie się po otrzymaniu potwierdzenia z księgowości Stone Tower Investment Sp. z o.o. o wpłynięciu całej wymaganej kwoty na konto Sklepu.

c. Płatność elektroniczna – realizacja rozpocznie się po pomyślnej autoryzacji płatności przez obsługującego Sklep agenta rozliczeniowego.

13. Czas, w jakim jest możliwa wysyłka skompletowanego towaru wynosi zwykle 3 dni, jednak w wyjątkowych przypadkach może on zostać wydłużony do 5 dni, przy czym uwzględniane są tu wyłącznie dni robocze. Jeśli zamówiony przez Klienta produkt nie będzie dostępny w ciągu 5 dni roboczych, Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony i poproszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji zamówienia.14. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, STI wysyła do Klienta e-mail z informacją o tym, jakie pozycje udało się skompletować, a jakich brakuje. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie decyzji dotyczącej dalszej realizacji zamówienia.

15. Niezbędnym warunkiem odbioru zamówionych towarów w siedzibie STI jest podanie loginu oraz numeru zamówienia. Sklep nie odpowiada za udostępnienie tych danych osobie trzeciej.

16. Dokumentem potwierdzającym zakup w Sklepie jest faktura VAT lub paragon, który Klient otrzymuje wraz z towarem.

IV. KORESPONDENCJA

Dla ułatwienia i usprawnienia procedury dokonywania zakupów w Sklepie, Klient zgadza się na prowadzenie korespondencji e-mailowej. W jej ramach Klient będzie otrzymywał, na podany przy logowaniu adres e-mail, wiadomości dotyczące zamówionych przez niego produktów i aktualnego stanu realizacji zamówienia. W treści e-maili zawarte są informacje o zamówieniu: numer, status, lista zamówionych towarów wraz z cenami, kwota do zapłaty, forma płatności, sposób dostarczenia, dane adresowe, itp.

1. Potwierdzenie zarejestrowania. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie, Klient otrzymuje potwierdzenie zarejestrowania, wraz z prośbą o autoryzację.

2. Potwierdzenie złożenia zamówienia. W momencie zatwierdzenia przez Klienta zamówienia, w tym listy zamawianych produktów, cen, formy płatności i sposobu odbioru, Klient otrzymuje informację potwierdzającą wpłynięcie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie zamawianych towarów wraz z cenami, informację o formie zapłaty i sposobie doręczenia oraz adres docelowy wysyłki lub adres siedziby Stone Tower Investment Sp. z o.o., w której zamówione produkty zostaną odebrane osobiście.

3. Częściowa kompletacja zamówienia. W sytuacji, gdy nie wszystkie zamówione przez Klienta pozycje są osiągalne, otrzymuje on wiadomość z informacją o tym, które pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja, czy anulować całe zamówienie, czy zrealizować je w części, w jakiej jest to w danym momencie możliwe. W zależności od podjętej przez Klienta decyzji, zostanie wysłany e-mail potwierdzający anulowanie całego zamówienia lub realizację jego części. W przypadku braku takiej decyzji w ciągu 4 dni roboczych, zamówienie będzie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

4. Płatność przelewem elektronicznym, w tym kartą płatniczą. W przypadku, gdy Klient wybrał taką opcję zapłaty, otrzymuje stosowną informację, w zależności od tego, czy autoryzacja płatności elektronicznej przebiegła pomyślnie, czy też nie. W przypadku wystąpienia problemów, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.

5. Brak potwierdzenia przelewu elektronicznego lub przelewu bankowego. Jeżeli kolejne próby autoryzacji przelewu elektronicznego będą nieskuteczne lub nie zostanie odnotowana wpłata na konto bankowe Sklepu, Klient otrzymuje informację o problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi Klienta (dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Sklepu) i zastrzeżeniem, iż realizację zamówienia wstrzymano do czasu wyjaśnienia sytuacji.

6. Wysłanie zamówienia. Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu, Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, wraz z informacją o adresie, na który przesyłka została wysłana.7. Anulowanie zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia, na wyraźne życzenie Klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację. Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie do momentu jego wysłania na adres podany przez Klienta.

V. ZWROT TOWARU

1. Zgodnie z obowiązującym prawem, Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni, licząc od dnia zawarcia umowy (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z dnia 2 marca 2000 roku). Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, uszkodzony, ma zdjęte zabezpieczenia fabryczne lub licencyjne, STI ma prawo wystąpić wobec Klienta z roszczeniami odszkodowawczymi.

2. Zwracany towar należy przesłać (na koszt Klienta) w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres: Stone Tower Investment Sp. z o.o., 61-854 Poznań, ul. Mostowa 11a, wraz z wypełnionym i podpisanym Dokumentem Zwrotu Towaru. Przesyłki dostarczone do STI za pobraniem nie będą przyjmowane. W ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zwrotu, firma STI prześle Klientowi do podpisu fakturę korygującą, za potwierdzeniem odbioru.

3. Zwrot kwoty wynikającej z wartości produktów i kosztów ich wysyłki do Klienta (wg faktury zakupu) nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia od odstąpieniu od umowy, na konto podane przez Klienta w Dokumencie Zwrotu Towaru.

4. Jeżeli towar odebrany został przez Klienta w siedzibie Stone Tower Investment Sp. z o.o., jego zwrot może nastąpić w tej samej lokalizacji. W takim przypadku wartość zwracanego towaru i koszty jego wysyłki do Klienta mogą być wypłacone po otrzymaniu przez obsługę niezbędnych dokumentów i wystawieniu, na podstawie okazanej przez Klienta faktury zakupu, faktury korygującej.

VI. REKLAMACJE

1. Każdy towar zakupiony w Sklepie objęty jest rękojmią sprzedawcy i podlega wymianie, jeśli:

a. posiada wady techniczne,

b. jest niezgodny z umową,

c. został uszkodzony mechanicznie podczas dostawy.

2. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, reklamowany towar będzie wymieniony na pozbawiony wad. Gdyby wymiana nie była możliwa, nastąpi zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty na konto podane w Dokumencie Zwrotu Towaru oraz będzie wystawiona i przesłana do Klienta (za potwierdzeniem odbioru) faktura korygująca. Zwrócone

też zostaną koszty wysyłki reklamowanego towaru do Sklepu, adekwatne do cen obowiązujących na rynku polskim.

3. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, towar będzie odesłany do Klienta za pobraniem pocztowym kwoty odpowiadającej kosztom ponownej jego wysyłki.

4. Jeżeli towar został uszkodzony podczas dostawy, Klient zobowiązany jest przesłać protokół uszkodzenia przesyłki, spisany wraz z kurierem lub listonoszem. Klient zawsze ma prawo sprawdzić otrzymywany towar w obecności kuriera lub listonosza, a jeśli stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości, powinien sporządzić odpowiedni protokół. Reklamowany towar należy odesłać do Stone Tower Investment Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od otrzymania uszkodzonych produktów, wraz z protokołem uszkodzenia przesyłki oraz wypełnionym i podpisanym Dokumentem Zwrotu Towaru. Klient może też odmówić odebrania uszkodzonej przesyłki.

5. Zwroty i przesyłki reklamacyjne należy przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres:

Stone Tower Investment Sp. z o.o., 61-854 Poznań, ul. Mostowa 11a. Przesyłki dostarczone do STI za pobraniem nie będą przyjmowane.

VII. KOSZTY DOSTAWY

Ceny obowiązują dla dostaw na terenie Polski i zawierają podatek VAT.

Rodzaj przesyłki Koszt przesyłki

Przesyłka kurierska na adres podany przez Klienta 14,00 zł

Przesyłka kurierska za pobraniem na adres podany przez Klienta 18,00 zł

Przesyłka kurierska, w tym za pobraniem, do siedziby Stone Tower Investment Sp. z o.o. 10,00 zł

VIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klientów, pozyskane w ramach funkcjonowania Sklepu, są przechowywane i przetwarzane dla potrzeb realizacji zamówień oraz wypełniania celów statutowych Stone Tower Investment Sp. z o.o. Ze względów bezpieczeństwa, dane te są zabezpieczone hasłem i przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.

2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych nienależących do niego lub nieprawdziwych.

3. Stone Tower Investment Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta.

IX. BEZPIECZEŃSTWO PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

1. Płatności dokonywane kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym realizowane są przez agenta rozliczeniowego, w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, nadzorowanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej „Agentem”.

2. Dane karty płatniczej Klienta wpisywane są wyłącznie na bezpiecznych stronach Agenta i nigdy nie trafiają do sklepu internetowego STI, ani też w inny sposób nie są Stone Tower Investment Sp. z o.o. dostępne. Płatności autoryzowane przez Agenta realizowane są z wykorzystaniem certyfikowanego protokołu transmisji danych.

3. Wszystkie przelewy wykonywane przez Agenta realizowane są na podstawie obowiązujących warunków współpracy pomiędzy Agentem a bankami udostępniającymi produkt typu e-Przelew.

4. W przypadku realizacji płatności za pośrednictwem Agenta, Sklep otrzymuje informację on-line o akceptacji lub odrzuceniu płatności. Czas potwierdzenia płatności zależny jest od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz od możliwości współpracującego z Agentem banku i nie zależy od Stone Tower Investment Sp. z o.o.

5. Możliwość dokonywania płatności elektronicznych zostanie uruchomiona w Sklepie w najbliższym czasie.

X. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. Nazwy producentów, wydawnictw oraz marki produktów należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

2. Opisy produktów i ich zdjęcia są własnością Stone Tower Investment Sp. z o.o. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania ich bez zgody Stone Tower Investment Sp. z o.o.

3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu internetowego STI nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 k.c.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

5. Stone Tower Investment Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, a wszelkie zmiany obowiązywać będą od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu realizowane są na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.